+91-40 – 420 001 24 info@dhrusya.com

Naturopathy

, ,
Naturopathy

עוניינים להשאיר את חותמם בעולם הזה. מטפל בכלל ומטפל הוליסטי בפרט עוסק בנתינה ובעזרה לאחר, ומאפשר לו תוך כדי לשפר את איכות החיים שלו מן הקצה לקצה. במהלך לימוד המקצוע וכל הדרך להפיכתך למטפל אתה עובר התפתחות
View Site..

Skills

Posted on

September 13, 2014